Tjänster

Taktäckning

Papp
Gummiduk
Pannor
Sedum (gröna tak)
Skiffer

Plåtarbete

Allmänna plåtarbeten
Bandtäckning
Rostfria arbeten
Plåtslageri

Service

Papptak
Gummidukstak
Pannor
Plåttak
Snöskottning
Takbesiktningar

Övrigt

Taksäkerhet
Målning plåttak

Vi tecknar ramavtal för skötsel/service på alla typer av takarbeten