Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vi har ett certifierat ledningssystem enligt FR2000 Verksamhetsledning och vi är miljödiplomerade enligt Göteborgs stad.

Våra policies för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö har vi sammanfattat i vår verksamhetspolicy.

Kvalitet

 • Vi skall säkerställa vår kompetens så att vi alltid kan levererar godkänd kvalitet
 • Vi skall erbjuda kompletta tjänster inom område tak, både inom service och entreprenad
 • Vi skall alltid leverera vad vi lovat
 • Vi försöker ständigt förkovra oss inom kvalitetsområdet

Miljö

 • Vi följer gällande lagar inom miljöområdet
 • Vi gör allt vi kan för att minska miljöbelastningen och arbetar t.ex. med eco-driving
 • Vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi fattar affärsmässiga beslut
 • Vi försöker ständigt förkovra oss inom miljöområdet

Arbetsmiljö

 • Vi följer gällande lagar inom arbetsmiljöområdet
 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt med att säkra och förbättra arbetsmiljön
 • Vi accepterar inte kränkande handlingar eller särbehandling inom företaget
 • Vi diskuterar regelbundet arbetsmiljöfrågor inom företaget