Bolagsfakta

Explica Entreprenad AB
Organisationsnr: 556629-1125
Säte: Göteborg
Redovisningsår: 1 maj t.o.m. 30 april
Revisor: Sten Olofsson, auktoriserade revisor / Acrevi Revision

För att se hela tabellen vänligen rotera din mobiltelefon

År 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Nettoomsättning i tkr 33 619 30 068 23 500 14 981 13 951
Medelantal anställda 21 16 12 10 9
Kreditvärdighet enligt:
Soliditet/Bisnode AA AA AA AA AA
Credit Safe 81 87
UC 4 5
Business Check 10 6 6 8 8