Bolagsfakta

Explica Entreprenad AB
Organisationsnr: 556629-1125
Säte: Göteborg
Redovisningsår: 1 maj t.o.m. 30 april
Revisor: Jan Håkansson, auktoriserade revisor / Mazars Revisionsbyrå